Prezentacje Przejdź do portretu: Przejdź do:

Eugeniusz
Get-Stankiewicz


Eugeniusz Get-Stankiewicz - jeden z najsłynniejszych polskich grafików. Przez ponad 40 lat związany z Wrocławiem, gdzie zabytkową kamieniczkę Jaś, przekształcił w swoją pracownię nazywaną Domkiem Miedziorytnika. Autor wielu wrocławskich pomników i tablic, m.in. obelisku upamiętniającego wydarzenia z sierpnia 1980 roku, marmurowej tablicy "KU CZCI DZIAŁAŃ NA PROSTYCH LICZBACH 1 1=2" oraz rzeźbiarskich reprodukcji swoich graficznych prac, takich jak "ŁEB W WIEŃCU LAUROWYM" czy też wyglądającej jak epitafium, tablicy "ZRÓB TO SAM". Zmarł 10 kwietnia 2011r.


Eugeniusz Get-Stankiewicz był mistrzem rysunku, artystą książki i plakatu. Jego plakaty dla „Solidarności” i „Solidarności Rolników Indywidualnych” należą do rzadkich i artystycznie bardzo cennych. Swoje prace wystawiał w kraju i za granicą. Do ważniejszych wystaw ostatnich lat należą: wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Galerii Teatru STU w Krakowie, wystawa w Janus Studio w Nowym Jorku, w Galerii DM Sarver w Paryżu, w Fort Collins oraz wystawa Miedzioryt salonowy w Legnicy. W 2009 roku Eugeniusz Get-Stankiewicz był jednym z laureatów Nagrody Kulturalnej Śląska, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, muzyki i sztuk plastycznych. Ponadto był właścicielem tabliczki extra locum „MUZEUM KRASNOLUDKÓW” ioci causa, pieczątki „Muzeum w Oszmianie” oraz pełnił rolę strażnika pióra Aleksandra Fredry we Wrocławiu. 


W 2002 roku Eugeniusz Get-Stankiewicz uzyskał tytuł profesora zwyczajnego wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pozytywne recenzje na temat jego twórczości przedstawili profesorowie: Jacek Gaj, Andrzej Basaj oraz Janusz Stanny. W latach 1982-1985 był wykładowcą grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, tam też uczył się grafiki i plakatu pod kierunkiem Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca. Dyplom uzyskał w 1972 roku. W latach 1961-66 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej.

Wykłady

Zobacz wszystkie
wróć do góry

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Nasze publikacje

Oferty

Eugeniusz Get-Stankiewicz

Eugeniusz Get-Stankiewicz

Prezentacje

Zobacz więcej