Prezentacje Przejdź do portretu: Przejdź do:


Stalexport Autostrady SA


Firma Stalexport Autostrady SA (poprzednio STALEXPORT SA) rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1963 roku, jako Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego zajmujące się eksportem i importem wyrobów hutniczych - i do roku 2007 działała głównie w tej właśnie branży, ulegając na przestrzeni czterdziestu pięciu lat rozmaitym zmianom. Przekształcenie przedsiębiorstwa w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa SA nastąpiło w 1993 r., a rok później Spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W 2006 roku Spółka pozyskała inwestora strategicznego w postaci Spółki Atlantia S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy) - lidera na europejskim rynku zarządzania autostradami. Atlantia S.p.A. zarządza siecią ponad 3.400 km autostrad płatnych w Europie oraz w USA i jest liderem w zakresie systemów automatycznego poboru opłat na autostradach. Akcje Atlantia S.p.A. są notowane na giełdzie w Mediolanie.

W II połowie 2007 roku nastąpiła zmiana firmy, pod którą działała Spółka, ze STALEXPORT SA na Stalexport Autostrady SA, co miało ścisły związek z prowadzonym procesem sprzedaży części stalowej. W październiku 2007 roku sprzedano zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zajmującą się działalnością handlową i odtąd Stalexport Autostrady SA koncentruje swoją działalność na sferze autostradowej.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. należy do Grupy Kapitałowej Atlantia, poprzez Spółkę Autostrade per l’Italia S.p.A., która posiada obecnie ponad 56% udział w kapitale zakładowym Stalexport Autostrady S.A.

Głównym obszarem działalności spółki i całej Grupy jest: eksploatacja odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, przystosowywanie innych istniejących odcinków autostrad do standardów autostrady płatnej oraz pozyskiwanie i realizacja kontraktów na budowę i eksploatację kolejnych projektów autostradowych.

Filarami Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., posiadająca koncesję na eksploatację autostrady A4 Katowice- Kraków, Stalexport Transroute Autostrada S.A., operator techniczny tego odcinka oraz Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A., która uczestniczy w kluczowych, nowych przetargach autostradowych w Polsce.

Obszary działalności:

  • budowa autostrad
  • eksploatacja odcinków autostradowych
  • przystosowanie istniejących odcinków autostrad do standardów autostrady płatnej

Więcej: www.stalexport-autostrady.pl

Wykłady

Zobacz wszystkie
wróć do góry

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Nasze publikacje

Oferty

Emil Wąsacz

Emil Wąsacz

Więcej:

www.stalexport-autostrady.pl

Prezentacje

Zobacz więcej