Ćwiczenia osobowości Przejdź do:

Możliwości menedżera

Wypełnić rubryki tabeli, wykorzystując znajomość siebie samego i rezultaty zalecanych ćwiczeń.
niska ocena średnia ocena wysoka ocena
Ambicja
Autoćwicząc od podstaw, radzę zacząć od prostego sprawdzianu ilorazu inteligencji, by przejść do zabaw logicznych i gier matematycznych, na matematycznych paradoksach kończąc.
Asertywność
Autoćwiczenia najtrafniej rozpocząć od sformułowania odmowy wykonania błędnego polecenia bezpośredniego przełożonego. I przedstawienia mu uzasadnienia odmowy.
Charyzma
Autoćwiczenie musi obejmować napisanie eseju, definiującego uznawane wartości, wielkość kosztu przywództwa jaki menedżer gotów jest ponieść oraz skalę determinacji w realizacji planowanych przedsięwzięć w stosunku do ludzi i litery prawa. Na co dzień ćwiczeniem powinno być stawianie współpracownikom maksymalnie wysokich wymagań.
Decyzyjność
Autoćwiczenie musi obejmować analizę rzeczywistych przypadków z przeszłości tak, by możliwe było porównanie decyzji rzeczywistych z wymyślonymi w czasie ćwiczenia. Udział w grach, opartych o decyzje wynikające z analizy jak szachy, poker lub intuicji jak wyścigi konne.
Ego
Autoćwiczenie sprowadza się do gry w szachy, zarówno czarnymi jak i białymi i uczciwe przyznawanie przed samym sobą w trakcie partii, który z kolorów jest faworyzowany kosztem drugiego.
Egoizm
Autoćwiczenia muszą skupiać się na kształceniu umiejętności głośnego i jednoznacznego nazywania i uzasadniania własnych potrzeb, ale też na umiejętności nazywania potrzeb innych.
Empatia
Autoćwiczenie skupia się na rozmowach, w których słuchanie jest głównym elementem ćwiczenia i nie wolno mylić słuchania z posłuszeństwem. Naucz się słuchać innych w stopniu gwarantującym ci karierę.
Etyka
Autoćwiczenie polega na zajęciu miejsca dla publiczności na sali rozpraw, podczas procesu menedżera oskarżonego o zamiar działania na szkodę spółki lub oskarżonego o brak nadzoru nad pracownikiem przestępcą.
Intuicja
Autoćwiczenie sprowadza się do rozwiązywania zadań z rachunku prawdopodobieństwa.
Koncentracja
Autoćwiczenie menedżerskie polega w tym wypadku na jednoczesnym czytaniu sprawozdania finansowego, rozmowie telefonicznej i oglądaniu serwisu informacyjnego w telewizji. Ocena powodzenia każdej z tych czynności z osobna należy do menedżera.
Przedsiębiorczość
Autoćwiczenia mogą jedynie pokazać różnicę pomiędzy warunkami jakie spełnia przedsiębiorca, a możliwościami menedżera. Wymyślenie nowej firmy od zera i zainwestowanie w nią własnych pieniędzy. Nic więcej, nic mniej.
Pamięć
Autoćwiczenia muszą zawierać metody i sposoby rozszerzania dotychczasowych granic, wyznaczonych przez uruchamiane możliwości mózgu, na przykład w zapamiętywaniu coraz większej ilości ze zbioru stu przypadkowo dobranych słów, np. dzięki powiązaniu usłyszanych słów z otaczającymi przedmiotami.
Skłonność do ryzyka
Autoćwiczenia obejmują przekraczanie dotąd nienaruszonych granic, jak na przykład skok spadochronowy z instruktorem. Także wystąpienia publiczne oraz udział w medialnych debatach.
Samodoskonalenie
Autoćwiczenia to doprowadzenie do publikacji w renomowanym piśmie branżowym autorskiego tekstu menedżera na temat wybranego problemu.
Talent
Bez ćwiczeń. Choć nie, dlaczego. Losowy wybór, na przykład przez rzut monetą, jednej z wybranych dziedzin twórczości. I wystawienie swoich dzieł pod ocenę publiczności.
Upór
Autoćwiczenia polegają na dyskusji z grupą adwersarzy i obronie wylosowanego stanowiska czy poglądu w kilkuminutowym wystąpieniu przed grupą słuchaczy, którzy głosują za lub przeciw przyjęciu uzasadnienia. Wystąpienia trwają tak długo, aż menedżer uzyska poparcie wszystkich głosujących lub zrezygnuje. Wzorem „12 Angry Men” z 1957 roku Sidneya Lumeta czy „ 12” z 2007r. Nikity Michałkowa.

Wykłady

Zobacz wszystkie
wróć do góry

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Nasze publikacje

Okładka

Zarządzanie zdrowiem

Rafał Bułdak,
Tomasz Sawczyn
Okładka

Bezpieczeństwo decyzji

Iwona Kamińska
Okładka

Ochrona informacji

Grzegorz Wesołowski
Okładka

Pamięć dla sukcesu

Marek Szurawski

Oferty