Lektury menedżera

Wiedza jest elementem madrości. Co można znaleźć w książkach? Wiedzę – tak, mądrości - nie. Głównie dlatego, że książek mądrych jest tyle ile głupich, choć oczywiście nie tylko dlatego. Skąd wiedzieć, które są które przed ich przeczytaniem? – na to pytanie odpowiadają recenzje Klubu Menedżera. Czy można aż tak zaufać recenzji? Czasami warto, żeby oszczędzić swój czas.

Przejdź do: Przejdź do:

Strona 1 / 13

Tajemnica kapitału

Hernando de Soto, Fijorr Publishing

Absolutny numer jeden polskiego rynku książek dla menedżerów. Odpowiedź na słynne pytanie Stefana Kisielewskiego (Kisiela): „Jak robić kapitalizm bez kapitału?”. Analizy są ulubioną formą zaciemniania problemów przez autorów, żyjących z wyjaśniania świata. De Soto pokazuje, że można tylko wyjaśniać. Warta poznania diagnoza otoczenia organizacji i menedżera. Dla polskich menedżerów dobra ściąga z możliwości zarabiania. Także bryk z trywialnej prawdy, że racje rozproszone bez spójnej reprezentacji (zarządzający) zawsze przegrają z racjami skupionymi w silnej reprezentacji (politycy).

Scenarzysta

Czesław Bielecki, Świat Książki

Czesław Bielecki w powieści Scenarzysta pokazuje, jak stworzyć w Polsce reprezentację zapomnianej większości. Obie książki dają to samo choć w różny sposób: przyjemność bycia mądrzejszym. I wtedy od nas samych zależy, czy także bogatszym.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu

Rafał Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Ekonomia jest nauką elastyczności widzenia świata. Zarządzanie jest działaniem potwierdzającym rozumienie ekonomii i świata. Niewielu udaje się trafić w sedno – szczególnie w turbulentnym otoczeniu. Najważniejszą cechą współczesnego menedżera jest elastyczność czyli zdolność zauważania zmian i reagowania na nie. Na wszelkie zmiany. Można się tego nauczyć, tak jak wszystkich pożądanych umiejętności.

Biblia skuteczności

Piotr Tymochowicz, Wydawnictwo Trans

Piotr Tymochowicz w Biblii skuteczności pokazuje, jak za pomocą odpowiednich działań menedżera skutecznie tworzyć pożądany wizerunek. Uczy, jak odróżnić wizerunek od rzeczywistego obrazu. To ważne umiejętności, dlatego że elastyczność względem wizerunku jest stratą, a względem rzeczywistości zyskiem.

Strategia sukcesu firmy, Tworzywo skutecznych strategii

Krzysztof Obłój, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Wysokie (choć ostatnie na podium) trzecie miejsce. Za to podwójnie zasłużone. Pierwsze wydanie Strategii sukcesu firmy ukazało się w 1993 roku, tuż po szoku, jakim dla Polaków stała się odpowiedzialność za siebie w miejsce wszechwładnego państwa, czyli wolność i niesiony z nią strach przed niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłości. Tworzywo skutecznych strategii jest o dziesięć lat późniejszą książką: powstała, kiedy strach został zastąpiony u jednych przez świadomość przegranej a u drugich przez nowobogacką butę. Obie książki mówią o tym samym: o zwiększaniu wartości własności. Nie można tego zrobić bez zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Zrozumienia, a nie przyjęcia i pogodzenia się z regułami, jakie nią rządzą.

Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej

Ruth Benedict, Państwowy Instytut Wydawniczy

Ruth Benedict napisała Chryzantemę i miecz. Wzory kultury japońskiej na zlecenie amerykańskiego rządu, kiedy Amerykanie chcieli zrozumieć, jak zachowywać się w okupowanej Japonii po drugiej wojnie światowej. Po ponad sześćdziesięciu latach książka jest nadal kupowana i czytana na całym świecie, mimo że po jej napisaniu kraj i zamieszkujący go ludzie przeżyli rewolucję gospodarczą i obyczajową. Znalezienie w niej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, oznacza zrozumienie ludzi i miejsca. A to z kolei - zdolność budowy skutecznej strategii.

Praktyka zarządzania, Zarządzanie w czasach burzliwych, Menedżer skuteczny

Peter F. Drucker, Nowoczesność

Dzieła dzielą się na klasyczne i czytane. Kłopot z zakwalifikowaniem Druckera do jednej z tych grup wynika z tego, że tak samo wielu go poleca i cytuje, jak czyta. Z tego też wynika jego wielkość. Z braku obojętności i mądrych, i głupich. A na czym polega wartość książek Druckera? Odpowiedź dowcipna polegałaby na powiedzeniu: „na tym, że są”. Odpowiedź poprawna: „na tym, że nie ma lepszych”. Odpowiedź interesująca: „na tym, że od czegoś trzeba zacząć, a najlepiej zaczynać od początku”. Rzeczywiście Drucker to fundament nauki i praktyki zarządzania. Na całym świecie. Jeszcze. Podobnie, jak Graham.

Inteligentny inwestor

Benjamin Graham, Studio Emka

Powinno być: „Inteligentny gracz”. Jeszcze jeden tekst kanoniczny - według wydawców. Uchwycenie uniwersalnych prawideł gry z losem, która zawsze kończy się finałem zgodnym z prawdopodobieństwem. Nieuchronne lądowanie kromki chleba posmarowaną stroną na podłogę zawsze tłumaczy się małą próbą. A przecież intuicyjnie powinno być raz masłem, a raz nie. I tu intuicja różni się od rachunku prawdopodobieństwa. Ignorant lekceważy i intuicję, i inteligencję. Na giełdzie przewagę i wygraną daje nie inteligencja, nie intuicja ani nawet nie obliczanie prawdopodobieństwa. Na giełdzie wygrywa informacja. Oczywiście pod warunkiem, że jest inteligentnie wykorzystana. Jak to robić, podpowiada tekst Grahama.

Porter o konkurencji

Michael E. Porter, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Nie można być konkurencyjnym bez wygrywającej strategii. Jeśli menedżerowie wiedzą, jak robić szybciej i taniej niż konkurenci, to prezesi muszą wiedzieć, co! W wiedzy „co” jest również zawarta wiedza „kiedy”. Metoda odpowiadania na pytania: „jak, co i kiedy”, podana w strategii konkurencji Portera, jest sprawdzalna pod warunkiem, że konkurencja oparta jest o konkurencyjność, czyli przy założeniu, że warunki dla wszystkich są takie same. Niestety to tylko założenie, a nie fakt.

Globalizacja

Joseph E. Stiglitz, Wydawnictwo Naukowe PWN

Joseph E. Stiglitz w Globalizacji pokazuje, jakie są fakty i jaką złudą jest oczekiwanie godziwego traktowania biednych przez bogatych. Bogactwo daje przywilej przywództwa i płynących z niego korzyści. Także w walce z biedą, jak w przypadku Banku Światowego, lub kryzysami, jak w przypadku Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powołanego do stabilizowania gospodarki świata. Czy istnieje alternatywa wobec programu pomocy MFW? Wystarczy porównać Rosję i Chiny.

Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm

Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin, WIG-PRESS

Umiejętność wyceny firmy może, choć nie musi, oznaczać umiejętności wykorzystania tej wyceny do zwiększania wartości firmy. Nawet jeżeli wycenę robią inni, o umiejętnościach menedżera świadczy używanie wyceny przy podejmowaniu decyzji. Decyzje wynikają z posiadanych informacji, a oszacowanie wartości firmy wymaga pełnej wiedzy o przepływach gotówkowych z rachunku zysków i strat oraz z bilansu i porównania, skorygowanych o ryzyko, przepływów gotówkowych z różnych okresów. Oparcie zarządzania na wartości zwykle kończy się wzrostem wartości własności.

Ślepy traf

Nassim Nicholas Taleb, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nassim Nicholas Taleb w książce Ślepy traf kwestionuje pewność takiego podejścia. Nie można być pewnym wydarzeń, nawet jeżeli niektóre następują regularnie. Kiedy pojawi się zdarzenie niszczące i niweczące dotychczasowe wysiłki menedżera, pozostaje mu pamiętać, że niezależnie od tego, co dzieje się wokół niego, zawsze może on polegać na sobie. Ci, którzy przestają w to wierzyć, przegrywają. Czasem tylko jako menedżerowie, czasem także jako ludzie. 

Ekonomia menedżerska

William F. Samuelson, Stephen G. Marks, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Jeśli podzielić książki na grube i nie, te dwie (Ekonomia menedżerska i O wojnie) zdecydowanie wygrywają w kategorii tomów opasłych. Obie mówią o umiejętnościach. W przypadku Ekonomii menedżerskiej jest nią łączenie wiedzy ekonomicznej z podejmowaniem decyzji według doświadczenia, weryfikującego teorię decyzji. Nie do czytania. Do nauki. I to od zawsze do zawsze.

O wojnie

Carl von Clausewitz, Oficyna Wydawnicza Mireki

Traktat filozoficzny. Jest przedmiotem ciągłych cichych dyskusji na akademiach wojskowych w całym świecie i sporadycznych, ale głośnych dyskusji w szkołach menedżerskich. Tym ostatnim przewodzi Uniwersytet Harvarda. O wojnie jest dla menedżera tym, czym Ulisses dla inteligenta. Wielu ma te książki, ale ich nie czyta. Wystarczy zatem przeczytać, by przestać być jednym z wielu.

Portfel Warrena Buffetta

Robert G. Hagstrom, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Roczne sprawozdania pisane przez Buffetta, kiedy był prezesem Berkshire Hathaway, stały się legendą, dorównującą sławie inwestora. W 1993 roku napisał: „Inwestor, który niczego nie wie, inwestując okresowo w fundusz indeksowy, może w istocie uzyskać wyniki lepsze niż większość profesjonalnych inwestorów”.

Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los

Leonard Mlodinow, Prószyński i S-ka

Autor to nie byle kto. Współpracował ze Stephenem Hawkingiem przy pisaniu kontynuacji Krótkiej historii czasu. Otaczający nas świat pełen jest sprzeczności i paradoksów, ale także ukrytego dla większości porządku. Pytanie, skąd ów porządek wynika, jest roztrząsane od niepamiętnych czasów. Dla menedżera ważne i interesujące jest to, że książkę Mlodinowa czyta się dobrze, a kończy, znając odpowiedź na pytanie, czy fundamentalny dla nas jest porządek przyczyn i wynikajacych z nich skutków, czy losowość i zaskakująca nas przypadkowość zdarzeń decydujących o nas i naszym życiu.

Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów

Artur Schopenhauer, Oficyna Wydawnicza Alma-Press

By wygrać dyskusję czy spór, nie potrzeba mieć racji, wystarczy przyznanie racji. Jak to zrobić? Schopenhauer uczy tej umiejętności w sposób prosty i jasny dlatego od prawie dwustu lat jest autorytetem trzydziestu ośmiu chwytów i nieskończonej liczby wygranych rozmów swoich czytelników. 

Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

John M. Keynes, Wydawnictwo Naukowe PWN

Recenzja tej książki, wygłoszona przez noblistę Paula Samuelsona zgodnie z nauką Schopenhauera, brzmi: „Bardzo źle napisana książka (…) marnie zaplanowana, arogancka, psująca humor i polemiczna. Krótko mówiąc, dzieło genialne”. W 1999 roku Financial Times napisał, że „Keynes jest autorem najbardziej wpływowej książki XX wieku”. Także książki mędrca najczęściej wykorzystywanej przez głupców. Prawdą jest, że przyznawał państwu aktywną rolę i współodpowiedzialność za gospodarkę, a właściwie za skalę bezrobocia. Nieprawdą zaś, że owa współodpowiedzialność  oznaczała  i  oznacza  stale rosnący  udział  państwa w gospodarce. Kolejny przykład różnicy pomiędzy zrozumieniem a interpretacją. Zrozumienie zawsze jest cnotą, interpretacja często grzechem. Złoty wiek powojennego bogacenia się zakończyły lata osiemdziesiąte.

Wolny wybór

Milton i Rose Friedman, Aspekt

Autorzy głoszą koniec państwa opiekuńczego. I słusznie. Tam, gdzie nie ma granic, wszystko jest bezgraniczne. Kryzys naftowy lat siedemdziesiątych był początkiem końca polityki, określonej przez Keynesa. Globalne sterowanie zastąpił monetaryzm, mający oparcie w teorii Miltona Friedmana. Różnica jest taka, że Keynes zalecał, by polityka pieniężna była realizowana przez stopy procentowe. Friedman pokazał, że nie chroni to nikogo przed politykami, bo kiedy wydają więcej niż mają, muszą ściągać pieniądze albo z podatników, albo z rynku kapitałowego. Podatki niweczą efekty bogacenia, a inwestycje utrudnia dostęp do pieniądza, hamowany rosnącym długiem publicznym. Zatem nie stopy procentowe ważą, lecz masa pieniądza. Koniunktura wzmacnia się, kiedy państwo zwiększa ilość pieniądza na tyle, by nie zwiększyć inflacji, a nie na tyle, by zwiększyć wydatki według potrzeb polityków.

Hegemonia albo przetrwanie

Noam Chomsky, Studio EMKA

Autor tłumaczy, że jednak nie wystarczy zadbać o produkt społeczny, jak tłumaczył Friedman, ilością pieniądza i prędkością jego obiegu. Chomsky zastanawia się, co człowiek zrobi z tym, co ma. I pisze, że z pewnością ludzie jako gatunek wykształcili zdolność bezdyskusyjną: zdolność do zniszczenia siebie. Po trzystu stronach rozważań nie wie, co z nią zrobimy. Ja też nie wiem. Różni mnie jednak od Chomsky’ego to, że ja tylko czytałem, a on aż pisał. O tyle z tym kłopot, że jeśli prognoza nie wypali jak u Francisa Fukuyamy, który ogłosił Koniec historii w wydaniu polskim w 1996 roku i Koniec człowieka w 2002 roku, to trzeba ratować twarz w nowej książce. Kiedy oni pracują, my możemy odpoczywać. 

Druga szansa

Zbigniew Brzeziński, Świat Książki

Daje dobry odpoczynek. Pokazuje zależność pomiędzy Ameryką a światem, wpływ życia w Ameryce na życie w innych częściach świata. Książka ma fatalną rekomendację, bo zachwalają ją i Jimmy Carter, i Radek Sikorski. Pierwszy słynny z prezydentury porażek, drugi  z polityki niemożności.

Ekonomia nie kłamie

Guy Sorman, Prószyński i S-ka

Pisarz z Francji formułuje dekalog współczesnej ekonomii i w dziesięciu punktach zawiera syntezę poglądów współczesnych uznanych ekonomistów co do tego, czym jest racjonalna polityka, czyli taka, którą autor uznał za dobrą dla większości przy poszanowaniu mniejszości.
Jak zawsze, tak i w tym przypadku najbardziej intrygujące są Chiny. Poza tym dobra synteza nigdy nie jest zła.

Wskaźniki finansowe

Michael R. Tyran, Oficyna Ekonomiczna

Gdybym je wszystkie znał, to bym z wami nie rozmawiał. Ponieważ poezja na rymie się trzymie! Tak, można zwariować od ilości wskaźników. W tej książce jest ich ponad dwieście plus obliczanie, plus interpretacja, plus zastosowanie. Absolutnie do używania. Czytanie można sobie darować.

O zarządzaniu refleksyjnie

Krzysztof Obłój, MT Biznes

Wskazywanie spraw ważnych przed pilnymi. Są trzy rzeczy ważne w zarządzaniu według tej refleksji: konkurencja, organizacja i ludzie. Trudno się nie zgodzić, prawie tak, jak łatwo przeczytać. Z korzyścią od święta, kiedy można błysnąć w towarzystwie zapożyczeniem z profesora lub na co dzień, unikając dzięki jego książce pułapek własnej nieomylności. I pomyśleć, że sami je na siebie zastawiamy.

Jak uniknąć pułapek, które mogą zniszczyć Twoją organizację

Robert E. Mittelstaedt, Jr., Helion

Drobne i nieistotne zdarzenia, jeśli łączą się i tworzą łańcuch błędów, prowadzą do katastrof. Kontrolowanie lub przerwanie łańcucha błędów katastrofie zapobiega. Kontrolowanie jest próbą szczęśliwego oznaczenia miejsc w organizacji, gdzie można przewidzieć sploty niekorzystnych zdarzeń i przygotować reakcję. Przerwanie łańcucha błędów zależy tylko od ludzi: ich wiedzy i odwagi. Na przykład od sprzeciwu wykonania durnego polecenia przełożonego. Wszystko to jest i tak tylko próbą zmierzenia się z losem, a autor nie wspomina o doktrynie Charlesa Perrowa, by nie odbierać energii do działania. 
Charles Perrow, socjolog z Yale, jest autorem normalnej teorii wypadków, w której dowodzi, że wypadki pojawiają się także bez wyraźniej przyczyny, bez ludzkich błędów, zaniedbań czy spisku. Współczesne życie jest złożonym systemem, a wypadki zdarzają się w wyniku losowego oddziaływania na siebie wszystkich elementów, z jakich składa się codzienność we współczesnym świecie. Leonard Mlodinow w swojej Matematyce niepewności przyrównuje losowość do spaceru pijaka, który trafia w różne miejsca i w efekcie pojawia się także tam, gdzie się go nikt nie spodziewa. *

Zarządzanie kryzysem

Michael Regester, Judy Larkin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Menedżer, obok zarządzania w warunkach rynkowej konkurencji, musi także zarządzać kryzysami sytuacyjnymi, które są losowo występującymi elementami rynku. Charles Perrow nie pozostawia złudzeń. Losowość jest silniejsza od przyczynowości. Trening, pozwalający na skuteczne zmniejszanie siły losu, jest radą, udzielaną menedżerom przez międzynarodowych doradców, jakimi są autorzy książki. Poradzić sobie z mediami podczas kryzysu to największe zwycięstwo, na jakie może liczyć menedżer. Równocześnie to minimum powinności w stosunku do zarządzanej organizacji.

Synteza strategii

Bob de Wit, Ron Meyer, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Jak każda uczciwa książka o zarządzaniu, tak i ta zwraca uwagę na fakt, że nie ma jednej słusznej metody postępowania czy zarządzania. Tworzenie z dostępnej wiedzy własnej syntezy jest zalecaną metodą podejścia do zarządzania przez każdego myślącego menedżera. Autorzy wskazują, jak tworzyć przewagę konkurencyjną, analizując paradoksy tworzenia i realizacji strategii. Pozwalają zauważyć i poznać siłę paradoksu. I przeżyć takie spotkanie. Plus cytaty mistrzów syntezy. Najlepszy jest moim zdaniem Abraham Maslow ze swoim: „Jeśli masz tylko młotek, wszystko traktujesz jak gwóźdź”.

Książę

Niccolo Machiavelli, Vesper

Przykład siły syntezy wizerunku i rzeczywistości. Ikona cynizmu i pozbawionej skrupułów polityki to synteza wizerunku Florentczyka. Wrażliwość i idealizm dobrego człowieka skryte pod bezwzględną logiką i chęcią poznania świata, rządzących nim ludzi i mechanizmów rządzących ludźmi to synteza rzeczywistości myśliciela. Życie i śmierć. Synteza istnienia.
Tylko dokładna i precyzyjna analiza może odkryć fałsz uogólnień. I tą właśnie jest Książę. Odkrywa przed innymi fakt niezakryty dla autora, ale też istniejący nie z powodu jego myślenia, ale natury człowieka. Fakt, że w polityce nie ma miejsca na moralne imperatywy, a zasada „cel uświęca środki” jest elementem życia ludzi, a nie życiorysu Machiavellego. „…polityka dla mnie to w krysztale pomyje…” Jacek Kaczmarski Epitafium dla Witkacego.

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk

Christopher E. Bogan, Michael J. English, Helion

Autorzy uznają metodę benchmarkingu za jedną z najważniejszych koncepcji biznesowych. Odkrycie, że ściąganie od prymusów a nie od drugorocznych jest najważniejszą metodą we współczesnym biznesie, może rozbawić. Sukcesy menedżerów i organizacji ściągających i zwyciężających na rynku muszą wzbudzać zazdrość. Nie warto tylko czytać, warto studiować. I naśladować. Czyli benchmarking w praktyce. 
Wprowadzanie zmian i tego, co u innych okazało się świetne, zmusza do spełnienia warunków, które dały innym sukces. A to już zaczyna być skomplikowane. Szczególnie, kiedy nie dotyczy jednostek, a zbiorowości. Moje zdanie na ten temat: benchmarking udaje się nie wtedy, kiedy naśladujesz rozwiązanie zastosowane przez innych, a wtedy, kiedy stworzysz u siebie warunki dla funkcjonowania nie swojego pomysłu.

Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą

Joel Bakan, Lepszy Świat

Autor opisuje rzeczywistość korporacji, jaką widzi, a czas pokaże, czy zostanie Machiavellim współczesnego kapitalizmu. Reklama, sprowadzająca książkę do sloganu „albo my, albo oni”, jest głupia, tak jak nazywanie Noama Chomsky’ego najwybitniejszym amerykańskim dysydentem. Uważna lektura zapewnia wielką przyjemność w poznawania zbioru zdarzeń, krok po kroku, które uczyniły z organizacji kapitałowych osobę prawną i w konsekwencji niezależny byt. Jego funkcjonowanie we współczesnym świecie jest wypadkową wewnętrznej gry interesów. Nie zawsze czystej, ale nie zawsze też złej dla otoczenia organizacji.

12 ikon ekonomii. Od Smitha do Stiglitza

René Lüchinger, Studio EMKA

Ekonomia jest nauką o człowieku. Próbuje go pokazać poprzez wzory, wykresy itp. Łączyć z zarabianiem i wszelkimi tego konsekwencjami. Jak każda nauka przechodzi różne fazy rozwoju i wynikających z niego zmian. Tworzą ją ludzie i pewnie będą to robili dalej. Książka jest o tych, którzy zostali uznani za wielkich w ekonomii. Ustala chronologię i hierarchię. Zawsze istnieją równi i równiejsi. Tylko my o tym zapominamy. 

Masa krytyczna

Philip Ball, Insignis

Książki niekiedy przypominają o podziałach racji na pozbawione słabości i weryfikowane negatywnie przez rzeczywistość. Ekonomia jest nauką poszukująca narzędzi, pozwalających jej na pełny opis życia. Precyzyjnie mówiąc, na przykład na przewidywanie zjawisk, a nie tylko na komentowanie zjawisk z przeszłości. Fizyka zaczyna być stosowana w wyjaśnianiu zjawisk z obszaru socjologii, psychologii i ekonomii. Ciekawostka ale frapująca. Udowadnia, że do rynkowego zwycięstwa potrzebna jest umiejętność łączenia wiedzy i doświadczenia. Wymaga to jednak wiedzy i doświadczenia. Z fizyki. 

Odpowiedzialność prawna menedżera

Witold Urbański, Forum

Bezpieczeństwo zawsze było siłą motywującą człowieka do działania. Bezpieczeństwo decyzji w przypadku menedżerów powinno motywować ich do poznania prawa. Często zostawiają to innym. Mechanizm podobny do powierzania pieniędzy funduszom bez pewności, że są w stanie wygrać z rynkiem. Oddawanie swojego bezpieczeństwa innym oznacza zgodę na ponoszenie konsekwencji za błędy innych. Minimum dla myślącego menedżera to znajomość obszaru i rodzajów odpowiedzialności prawnej za codzienne decyzje. Albo hazard konfrontacji z losem.

Decyzje menedżerskie

Krystyna Bolesta-Kukułka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Proces decydowania powinien zawierać analizę i podstawę prawną wybranego rozwiązania. Każda decyzja wywołuje konsekwencje. Ich masa i ciężar są różne. Decyzje to dla menedżera odpowiedzi na pytania. Dwa główne powinny dotyczyć bezpieczeństwa i możliwości realizacji. Trzecie, – właściwego momentu na rezygnację z poszukiwania optymalizacji decyzji na korzyść jej realizacji. Dobra książka, jeśli wiesz, czego dotyczyły wspomniane pytania.

Współczesne koncepcje i metody zarządzania

Kazimierz Ziemniewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Jedna z tych małych objętością, a wielkich treścią książek, jakie się najczęściej przegapia w księgarni i których nie polecają w bibliotekach. Nazwana przez autora lub wydawcę podręcznikiem nadaje się na lekturę w podróży lub do wypełnienia czasu oczekiwania. Zwraca uwagę na to, czym są teorie i nauki skierowane do menedżerów. Jeszcze jednym elementem gry rynkowej. Rynek szkoleń i produkowania wiedzy dla zarządzających, pojawiające się i znikające idee i mody na sposoby zarządzania, niekończące się ciągi kongresów, zjazdów, konferencji to czysta przyjemność i jasna strona każdej prezesury. Ciemną stroną jest to, że firma pozostawiona innym staje się firmą innych.
Moda na metody zarządzania? Ależ tak. Sezonowa. Gdzie kończy się chłopski rozum i przyziemny rozsądek, zaczynają się pojawiać rachunki za niedouczenie.

Zarządzanie. Teoria i praktyka od podstaw

Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Przypadek podobny do poprzedniego, ale w tym właśnie zaleta. Kupić tanio coś drogiego. Tania jest książka, drogie jak zawsze określenie, co jest w zarządzaniu teorią, a co praktyką. Łatwo się korzysta i to kolejna korzyść z wydanych pieniędzy. Szybko można zatkać dziurę niewiedzy.

Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia

Elżbieta Weiss, Vizja Press & IT

Książki się czyta lub przeżywa. Intelektualnie, a czasem też biologicznie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nawet Biblia nie jest dziełem skończonym. Łącząc czytanie Wybranych zagadnień z Wprowadzeniem do teorii gier dostaje się syntezę, na której znajomości menedżer mógłby poprzestać i zakończyć poszukiwania odpowiedzi, czym jest strategia, a zacząć ją tworzyć i realizować w praktyce. 
Strategia to kompletny plan działania, uwzględniający wszystkie możliwe sytuacje. 
Teraz potrzebna jest lektura. Komentarz jej nie zastąpi. Jeśli czytanie tych książek nudzi, oznacza jedno: menedżerem się nie jest, menedżerem się bywa. Inaczej mówiąc, można zarządzać w oparciu o wiedzę i doświadczenie albo wrodzone cwaniactwo, spryt i inteligencję. Najlepsze rezultaty mają ci, którym wystarcza wytrwałości na połączenie umiejętności (wiedza i doświadczenie) z inteligencją i sprytem. O cwaniactwie trzeba pamiętać, że każdy cwaniak wcześniej czy później przecwani i oszuka sam siebie. Ale z tą wiedzą jest tak, jak z wiedzą o śmierci. Niby każdy wie, ale równocześnie stara się nie pamiętać.

Strategia. Wprowadzenie do teorii gier

Joel Watson, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Książki się czyta lub przeżywa. Intelektualnie, a czasem też biologicznie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nawet Biblia nie jest dziełem skończonym. Łącząc czytanie Wybranych zagadnień z Wprowadzeniem do teorii gier dostaje się syntezę, na której znajomości menedżer mógłby poprzestać i zakończyć poszukiwania odpowiedzi, czym jest strategia, a zacząć ją tworzyć i realizować w praktyce. 
Strategia to kompletny plan działania, uwzględniający wszystkie możliwe sytuacje. 
Teraz potrzebna jest lektura. Komentarz jej nie zastąpi. Jeśli czytanie tych książek nudzi, oznacza jedno: menedżerem się nie jest, menedżerem się bywa. Inaczej mówiąc, można zarządzać w oparciu o wiedzę i doświadczenie albo wrodzone cwaniactwo, spryt i inteligencję. Najlepsze rezultaty mają ci, którym wystarcza wytrwałości na połączenie umiejętności (wiedza i doświadczenie) z inteligencją i sprytem. O cwaniactwie trzeba pamiętać, że każdy cwaniak wcześniej czy później przecwani i oszuka sam siebie. Ale z tą wiedzą jest tak, jak z wiedzą o śmierci. Niby każdy wie, ale równocześnie stara się nie pamiętać.

Rynki finansowe

Andrzej Sławiński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Rynki finansowe zaczynają wyrastać na głównych graczy w grze zwanej ekonomią lub gospodarką, lub rynkiem. Niezależnie od nazwy stały się przyczyną strachu trwającego już trzy lata. Zmiany i regulacje rynków finansowych zapoczątkują powstawanie pokryzysowego porządku współczesnego świata. Książka pokazuje, czym one są. Sklepami, w których można kupić różnej jakości towar i użyć go do zarządzania finansowego i do zarządzania finansami. Dla spostrzegawczych. Dla innych jeszcze jeden podręcznik.

Zrozumieć kryzys finansowy

John B. Taylor, Wydawnictwo Naukowe PWN

Jak interesującą jest przedmowa, tak intrygującą jest książka. Taylor słynie z tego, czego w ekonomii jest mało. Jego prawo, reguła okazuje się prawdziwa dla parametrów z przeszłości  i  z przyszłości. Ma racje normatywną i pozytywną choć nie była pomyślana jako narzędzie prognozowania. Reguła Taylora mówi, że stopa procentowa powinna być rowna stopie inflacji razy półtora plus połowa luki PKB plus jeden (luka PKB mierzy, jak daleko jest PKB od swojego normalnego poziomu trendu). Co mówi autor reguły o kryzysie finnasowym ostatnich lat? O tym w książce.

Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

Hazel Johnson, K.E. Liber

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Służą jej zarówno instrumenty finansowe z rynków finansowych, jak i projekty kapitałowe w inwestycjach zmieniających majątek firmy. Słowem: klucze do bogactwa właścicieli firmy i jej pracowników. Autorka napisała dwadzieścia książek o finansach. Znalazła w nich klucz do własnego bogactwa. Jest uznanym międzynarodowym doradcą. Można wierzyć jej radom,  bo przetestowali je inni.

Porażki marek. Największe wpadki rekinów biznesu

Matt Haig, Bellona

Czysta rozrywka. Ale nie bezrefleksyjna. Przeciwnie. Pamiętaj o ułomnościach ludzkiej natury, bo to one prowadzą do śmieszności. Menedżerowie nie są wolni od tej przypadłości. Czytaj i zauważ, jak giną ci, którzy uwierzyli w nieomylność, swoją lub swojej organizacji. Głupi może być i człowiek, i tłum. Co przed tym broni? Świadomość siebie i innych. Rzeczywista, nie pozorna. 

MBO prosta i skuteczna technika zarządzania twoją firmą

Robert Reinfuss, Helion

Wreszcie jest. Prosta i skuteczna. To, czego szukali wszyscy zainteresowani przez wieki, czyli metoda na dojście do prostych i skutecznych rezultatów działania, życia i decydowania. Za sprawą skromnego Polaka twoja firma jest bliska spełnienia. Będzie zarządzana prosto i skutecznie. Przypominam tym, którzy mają doświadczenie i tym, którzy je gromadzą, że nic w życiu nie jest proste, jeśli ma być skuteczne.

Techniki trenowania umysłu

Dieter Raifenschneider, Muza SA

Rób to codziennie według podanych w książce recept. I tyle.

Sztuka zapamiętywania

Dominic O’Brien, Muza SA

Teatr wyobraźni. Chwyty, metody, triki, sposoby itp. Wszystko jest dobre, jeśli prowadzi do zapamiętywania. W tym przewaga pamięci nad moralnością, czyli sumieniem. Klucze do pamięci to skojarzenia. Im jesteś bardziej spięty, tym mniej możesz. Recenzja takich i podobnych książek sprowadza się do namawiania do wytrwałości. Jak napisał w swojej książce mój mentor od ćwiczeń pamięci i umysłu Marek Szurawski: na pytanie klienta: „jak się dostać do filharmonii?”, taksówkarz bez namysłu odpowiedział: „ćwiczyć, ćwiczyć”.

Jak doskonalić asertywność

Anni Townend, Zysk i S-ka

Czysty sentyment. Stara książeczka, z pożółkłymi kartkami. Przy okazji prezentowania tego wydania mam przyjemność powrócić do wspomnień. I starej prawdy, że nie jest ważne, kto napisał książkę, ważne jest, kto czyta. Mówię o wielokrotnie opisywanym i omawianym zjawisku odnajdywania w treści i formie książek znaczeń, o jakich autorzy nie myśleli. Asertywności trzeba się uczyć przez odczuwanie. Ciągłe eksperymenty z sobą i otoczeniem. Aż po absurd jak zamawianie bezalkoholowej whisky - ryzykowne, ale konieczne. Prawie tak, jak uświadomienie sobie, że nie ma istot idealnych, a nawet te, które za takie uznajemy, mają słabości, kompleksy i często niższe poczucie wartości, niż im przypisujemy. Czy asertywność jest na co dzień taka trudna? Podobnie jak świętowanie każdego dnia z powodu własnego istnienia i równoczesne zachowanie dystansu do siebie samego. 

Muzułmański Bliski Wschód

Bernard Lewis, Marabut

Wierzę, że Lewis ma rację, mówiąc o religiach wrogich z powodu podobieństw. Wojny religijne są tym zacieklejsze i krwawe, im więcej jedna religia zabiera drugiej. Oto, co czeka świat współczesny i zarządzających nim ludzi. Uwzględnienie w prognozach niewygasającego konfliktu pieniądza i przekonań. Źródła równie wielkich emocji: chciwość bogactwa, czyli beztroski, i chciwość władzy, czyli bezkarności.
I chrześcijanie, i muzułmanie twierdzą, że to oni są głosicielami boskiej prawdy przeznaczonej dla ludzi. Ostatecznej zatem i jedynej. Pod warunkiem, że nie będzie nędznego uzurpatora. Tym uzurpatorem są na przemian to chrześcijanie, to muzułmanie. Wynik dla świata taki sam. Wojna. Wszystkie religie twierdzą, że nauczają prawdy uniwersalnej ale tylko islam i chrześcijaństwo, że robią to wyłącznie one. I że każda z nich ma wyłączne do tego prawo. 

Dochodząc do tak

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Muzułmanie uznają zysk za rzecz dozwoloną, ale w prawie koranicznym pożyczanie na procent jest jednym z najcięższych grzechów. Nie ma współczesnego rynku bez banków, giełdy itp. Muzułmanie zatem zakładają bezprocentowe banki. Każdy klient staje się równocześnie udziałowcem, który z innymi udziałowcami dzieli ryzyko. Wylicza mu się je w postaci odsetek od kredytu lub zdeponowanego kapitału. Większy problem mają z uzasadnieniem istnienia i funkcjonowania giełdy. Ale i tu dochodzą do swojego „tak”. Niezależnie od metod negocjacji i autorów podręczników negocjacje zdefiniowane jako rezultat rozmowy czy rozmów prowadzą do uzgodnień lub konfliktu. Czasami zdarza się obojętność, ale to sporadyczne przypadki.
Dochodząc do tak jest przykładem racji zamkniętych w szczelnej klatce braku zasadniczych różnic pomiędzy rozmówcami. Kiedy się one pojawią, to nie techniki rozmów dają szansę, a język. Próba albo lepiej szansa na nazwanie możliwego do przyjęcia rozwiązania nie wynika ze znajomości techniki rozmowy, ale z wykorzystania języka. I jego znajomości. Dla muzułmanów mediator to nie jak dla nas rozjemca, a krętacz. Zatem szef ONZ mówiący Arabom: przyjechałem do was jako mediator, przedstawia się w dobrej wierze i zaraz tą wiarą wywołuje konflikt. A miał go zażegnać.

Język na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka

Jerzy Bralczyk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumienie wagi znajomości języka w rozmowach biznesowych jest zależne od partnerów prowadzących rozmowę. Jeśli twoi rozmówcy nie wymagają niczego poza krakowskim targiem, nie język jest ważny, a spryt. Im większa trudność dojścia do porozumienia, tym większa potrzeba informacji i znajomości języka, który pozwoli na właściwe, czyli skuteczne, używanie tych informacji. Jak to działa w praktyce? Ten kto ma bogatszy język, ma większą szansę być bogatszym. Dlatego że ma więcej skojarzeń, pomysłów i trików. Rozmowy wygrywają pomysły, nie ludzie.

Ekonomia i polityka. Wykład elementarny

Ludwig von Mises, Fijorr Publishing

Nie żyje. Kim był? Powinieneś spytać: kim jest? Nadal rozjemcą pomiędzy Keynesem a Friedmanem. Autorem poglądu, który opornie i powoli przebija się przez świadomość, pobudzoną kryzysem. Politycy powinni prowadzić politykę, chroniąc ludzi przed przestępcami z zewnątrz i wewnątrz państwa. Resztę powinni pozostawić ludziom. Wykład elementarny, ale nie do pojęcia dla tych, którzy już mają władzę dzięki polityce i dla tych, którzy mają ją mieć. Po co tracić czas na wykład, który niczego nie zmieni? Głównie z takiego powodu, że zdarzają się bezkrwawe rewolucje. 

Ekonomia od podstaw. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce

Lester Thurow, Robert L. Heilbroner, Helion

O ile Ludwig von Mises pisze, jak powinno być, o tyle Thurow i Heilbroner o tym, jak jest. Ano tak, że państwo może i nawet zwykle w rzeczywistości jest tworem denerwującym na co dzień, ale bez niego nie ma współczesnego istnienia. Sektor publiczny jest elementem współczesności. A wielość związanych z nią problemów będzie narastała. Czyli: wiedza, że świat ma pod górkę i dlaczego tak ma – oto co daje lektura. Zawsze łatwiej wchodzić pod górę z plecakiem, jeśli się wie, co w nim jest.
Obie książki stawiają to samo pytanie: na ile każdy z nas jest samodzielny, a na ile zależny i od czego? Gdzie jest oś, wokół której kręci się większość rozważań o gospodarce? Inflacja? Tak, równie ważna dla wielkich i małych. Choroba i śmierć jest czymś ludzkim, ale epidemia śmiertelnej choroby to coś nieludzkiego. Jak do niej nie dopuścić w gospodarce? Jak takiej gospodarki nie dopuścić do siebie? Te lektury to krok pierwszy.

Wykłady

Zobacz wszystkie
wróć do góry

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Nasze publikacje

Okładka

Informacje

Bartłomiej Klucznik
Okładka

Biblia skuteczności

Piotr Tymochowicz
Okładka

Ochrona informacji

Grzegorz Wesołowski
Okładka

Bezpieczeństwo decyzji

Iwona Kamińska
Okładka

Etykieta

Zdzisława Walkowiak

Oferty