Prezentacje Przejdź do portretu: Przejdź do:

Bank Zachodni
WBK

Bank Zachodni WBK SA powstał‚ w wyniku fuzji Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA. Nowy podmiot z siedzibą… we Wrocł‚awiu został‚ wpisany do rejestru przedsię™biorców w Krajowym Rejestrze Są…dowym 13 czerwca 2001 roku, a od 23 czerwca 2001 roku stanowi przedmiot obrotu na Warszawskiej Gieł‚dzie Papierów Wartoś›ciowych. Obaj poprzednicy Banku Zachodniego WBK SA to banki wył‚onione ze struktur Narodowego Banku Polskiego w 1989 roku, a nastę™pnie sprywatyzowane i włączone do Grupy AIB przez wspólnego inwestora, tj. spółkę™ AIB European Investments Ltd. z siedzibą… w Dublinie, która jest jednostką… zależną… w stosunku do Banku AIB (Allied Irish Banks, p.l.c). Po sfinalizowaniu połą…czenia, Bank AIB objął‚ pakiet 70,5% akcji nowo powstałego Banku Zachodniego WBK SA, który uległ obniżeniu do 70,4% wraz z podniesieniem kapitału zakładowego Banku 10 lipca 2009 roku.

Bank Zachodni WBK SA jest bankiem uniwersalnym, świadczącym pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Oferta banku jest nowoczesna, kompleksowa i zaspokaja różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków bieżących/osobistych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych.
Usługi finansowe Banku Zachodniego WBK SA obejmują też obsługę handlu zagranicznego, operacje finansowe na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym oraz transakcji pochodnych.

Ofertę własną banku uzupełniają specjalistyczne produkty spółek powiązanych z nim kapitałowo, takich jak: Dom Maklerski BZ WBK SA, BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, BZ WBK AIB Asset Management SA, BZ WBK Leasing SA. BZ WBK Finanse & Leasing SA oraz BZ WBK Faktor Sp. z o.o., BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA oraz BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. W ramach współpracy z wymienionymi podmiotami, bank umożliwia swoim klientom dostęp do usług maklerskich, jednostek uczestnictwa/certyfikatów funduszy inwestycyjnych, produktów ubezpieczeniowych, leasingowych i faktoringowych.

Bank Zachodni WBK SA prowadzi działalność operacyjną za pośrednictwem 512 placówek (stan na 31 grudnia 2009 roku), co plasuje go na trzecim miejscu w kraju pod względem wielkości sieci. W efekcie dynamicznej ekspansji prowadzonej w latach 2007-2008, sieć oddziałów Banku obejmuje wszystkie województwa kraju.  

Więcej: www.inwestor.bzwbk.pl

Wykłady

Zobacz wszystkie
wróć do góry

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Nasze publikacje

Okładka

Pamięć dla sukcesu

Marek Szurawski
Okładka

Bezpieczeństwo decyzji

Iwona Kamińska
Okładka

Portret osobowości

Tomasz Piss
Okładka

Etykieta

Zdzisława Walkowiak
Okładka

Biblia skuteczności

Piotr Tymochowicz

Oferty

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Więcej:

www.inwestor.bzwbk.pl

Prezentacje

Zobacz więcej