Prezentacje Przejdź do portretu: Przejdź do:

Bank Zachodni
WBK

Bank Zachodni WBK SA powstał‚ w wyniku fuzji Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA. Nowy podmiot z siedzibą… we Wrocł‚awiu został‚ wpisany do rejestru przedsię™biorców w Krajowym Rejestrze Są…dowym 13 czerwca 2001 roku, a od 23 czerwca 2001 roku stanowi przedmiot obrotu na Warszawskiej Gieł‚dzie Papierów Wartoś›ciowych. Obaj poprzednicy Banku Zachodniego WBK SA to banki wył‚onione ze struktur Narodowego Banku Polskiego w 1989 roku, a nastę™pnie sprywatyzowane i włączone do Grupy AIB przez wspólnego inwestora, tj. spółkę™ AIB European Investments Ltd. z siedzibą… w Dublinie, która jest jednostką… zależną… w stosunku do Banku AIB (Allied Irish Banks, p.l.c). Po sfinalizowaniu połą…czenia, Bank AIB objął‚ pakiet 70,5% akcji nowo powstałego Banku Zachodniego WBK SA, który uległ obniżeniu do 70,4% wraz z podniesieniem kapitału zakładowego Banku 10 lipca 2009 roku.

Bank Zachodni WBK SA jest bankiem uniwersalnym, świadczącym pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Oferta banku jest nowoczesna, kompleksowa i zaspokaja różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków bieżących/osobistych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych.
Usługi finansowe Banku Zachodniego WBK SA obejmują też obsługę handlu zagranicznego, operacje finansowe na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym oraz transakcji pochodnych.

Ofertę własną banku uzupełniają specjalistyczne produkty spółek powiązanych z nim kapitałowo, takich jak: Dom Maklerski BZ WBK SA, BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, BZ WBK AIB Asset Management SA, BZ WBK Leasing SA. BZ WBK Finanse & Leasing SA oraz BZ WBK Faktor Sp. z o.o., BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA oraz BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. W ramach współpracy z wymienionymi podmiotami, bank umożliwia swoim klientom dostęp do usług maklerskich, jednostek uczestnictwa/certyfikatów funduszy inwestycyjnych, produktów ubezpieczeniowych, leasingowych i faktoringowych.

Bank Zachodni WBK SA prowadzi działalność operacyjną za pośrednictwem 512 placówek (stan na 31 grudnia 2009 roku), co plasuje go na trzecim miejscu w kraju pod względem wielkości sieci. W efekcie dynamicznej ekspansji prowadzonej w latach 2007-2008, sieć oddziałów Banku obejmuje wszystkie województwa kraju.  

Więcej: www.inwestor.bzwbk.pl

Wykłady

Zobacz wszystkie
wróć do góry

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Nasze publikacje

Oferty

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Więcej:

www.inwestor.bzwbk.pl

Prezentacje

Zobacz więcej