Oferty Przejdź do oferty:

Siła doświadczenia

Fundacja Progres prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. Specjalizujemy się w realizacji projektów o charakterze restrukturyzacyjnym, w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu kryzysowym i wsparciu w rozmowach Zarządów ze stroną społeczną. Nasza działalność opiera się na pozyskanych do współpracy doświadczonych specjalistach i zbudowaniu zespołu doradców, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne. 

• Bo zajmują się tym, na czym się naprawdę znają

• Bo mają praktykę i doświadczenia ze współpracy z wieloma firmami

• Bo skorzystanie z ich wiedzy jest szansą na rozwój firmy

• Bo z szerszej perspektywy patrzą na firmę

• Bo skutecznie mobilizują pracowników firmy do współpracy

• Bo nie narzucają swoich opinii, a tylko podsuwają argumenty

• Bo ich atutem jest obiektywizm zewnętrznego obserwatora

Procesy restrukturyzacyjne w firmach obejmują zwykle:

reorganizację grup kapitałowych

koncentrację na działalności podstawowej,

poprawę efektywności,

sprzedaż obszarów działalności nie będących działalnością podstawową

uproszczenie struktury organizacyjnej

optymalizację struktury finansowania

właściwą alokację zasobów.

Rozumiemy, iż firmy poszukują niezależnych doradców, którzy są w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania zmianą.

Istotne jest, aby:

doradca rozumiał specyfikę funkcjonowania podmiotów gospodarczych

potrafił zarządzać całym procesem zmiany

posiadał praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą i realizowania procesów restrukturyzacji zarówno w małych jak i dużych organizacjach w Polsce.

Fundacja Progres, działając z pomocą doświadczonych ekspertów, jest w stanie zapewnić zrealizowanie powyższych założeń.


Główne argumenty przemawiające za wyborem naszej firmy jako doradcy ds. zarządzania to: 

• znajomość zasad obrotu gospodarczego i specyfiki działalności dużych i małych podmiotów, zdobyta podczas zrealizowanych przez naszych ekspertów projektów; 

• doświadczenie naszych doradców w realizacji projektów, dotyczących restrukturyzacji i zarządzania kryzysowego, prowadzenia negocjacji, zarządzania zmianą oraz zarządzania kapitałem ludzkim 

• zaangażowanie zespołu ekspertów w realizowane projekty, potrafiących zarządzać całym procesem zmiany i osiągać zakładane cele. 

Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług. Negocjując zasady współpracy, zawsze uwzględniamy potrzeby i sugestie naszych klientów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

doradzamy@fundacjaprogres.wroclaw.pl


Wykłady

Zobacz wszystkie
wróć do góry

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Nasze publikacje

Okładka

Pamięć dla sukcesu

Marek Szurawski
Okładka

Etykieta

Zdzisława Walkowiak
Okładka

Inwestycje alternatywne

Mirosław Wróbel
Okładka

Zarządzanie zdrowiem

Rafał Bułdak,
Tomasz Sawczyn
Okładka

Ochrona informacji

Grzegorz Wesołowski

Oferty